Aplikacja Maintenance

Aplikacja Maintenance - schemat bazy danych dedykowanej dla działu utrzymania ruchu

Aplikacja Maintenance to dedykowane rozwiązanie mające na celu usprawnić pracę działu utrzymania ruchu (Maintanance). Jest to rozwiązanie otwarte, dostosowywane podczas wdrożenia do szczegółowych wymagań klienta. Aplikacja dostępna jest przez interfejs www i napisana została w technologii Oracle Application Express (APEX).

Podstawowymi elementami aplikacji są: moduł zgłaszania awarii  i moduł zarządzania awariami. Podstawowym celem działania programu jest usprawnienie komunikacji pomiędzy działem utrzymania ruchu, a klientami wewnętrznymi.

Rozwiązanie może być uzupełniane o moduły i funkcje potrzebne w konkretnym przypadku. Takimi elementami mogą być na przykład: moduł przeglądów okresowych, moduł części zamiennych, zgłaszanie prac nie będących awariami (np. wykonywanie narzędzi).

Aplikacja może być uzupełnione o dedykowane rozwiązania, potrzebne u konkretnego klienta.

 

 

 

 

 

 Następna strona: Moduł zgłaszania zdarzeń